خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی


وکیل متخصص ارث در تهران


قانون مربوط به تقسیم و فروش ارث در دادگاه

قانون مربوط به تقسیم و فروش ارث در دادگاه

رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده و واحد ثبتی محل صالح به رسیدگی نیست. دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۳۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ خلاصه جریان پروند...

نظر ۰ بازدید ۱۵۵