خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی مشاوره

اثر تاریخ حکم حجر در معاملات محجور

اثر تاریخ حکم حجر در معاملات محجور

در صورتی که حکم حجر فردی به دلیل جنون صادر شود و تاریخ شروع حجر سال ها قبل اعلام شود و در این مدت در مورد معامله ای شک شود که آیا معامله در زمان افاقه انجام شده یا جنون ،...

نظر ۰ بازدید ۱۳۸
شیوه رسیدگی به عزل قیم توسط دادگاه خانواده

شیوه رسیدگی به عزل قیم توسط دادگاه خانواده

به دستور ماده 97 قانون امور حسبی محجور و هر ذی علاقه ای می تواند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهد در اینصورت اگر دادستان وجود سبب عزل را موجود دید از دادگاه درخو...

نظر ۰ بازدید ۱۶۹
مقررات تقسیم ارث در دادگاه

مقررات تقسیم ارث در دادگاه

رسیدگی به دعاوی تقسیم ترکه غیرمنقول در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است هر چند قسمتی از آن در مالکیت اشخاص دیگری قرار داشته و جز ترکه محسوب گردد. مستندات : رای وحدت رویه ۷...

نظر ۰ بازدید ۲۱۷
قانون مربوط به تقسیم و فروش ارث در دادگاه

قانون مربوط به تقسیم و فروش ارث در دادگاه

رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده و واحد ثبتی محل صالح به رسیدگی نیست. دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۳۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ خلاصه جریان پروند...

نظر ۰ بازدید ۲۰۵
شکایت از سازمان ثبت احوال برای گواهی فوت

شکایت از سازمان ثبت احوال برای گواهی فوت

مرجع صلاحیت دار رسیدگی به دعوای الزام به صدور گواهی فوت اداره ثبت احوال است نه دادگاه عمومی حقوقی مستندات : ماده ۱ قانون ثبت احوال دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۵۱۴ مورخ ۱۳...

نظر ۰ بازدید ۲۰۹
برای تقاضای تقسیم ارث کجا مراجعه کنیم ؟

برای تقاضای تقسیم ارث کجا مراجعه کنیم ؟

با توجه به اینکه دعوای تقسیم ترکه از امور مربوط به ترکه است بنابراین دادگاه صالح جهت رسیدگی آن دادگاه آخرین محل اقامت متوفی بوده و صرف محل فوت مذکور در گواهی انحصار و...

نظر ۰ بازدید ۲۵۴
نمونه رای دادگاه بابت تقاضای تقسیم ارث

نمونه رای دادگاه بابت تقاضای تقسیم ارث

تصمیم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه در صورت غیر قابل تقسیم بودن ماترک در صورت غیر قابل تقسیم بودن ترکه دادگاه باید دستور فروش ترکه را صادر نماید و نمی تواند رای بر بطلان...

نظر ۰ بازدید ۴۲۴
ایجاد حق سکونت برای زوجه بعد از فوت زوج

ایجاد حق سکونت برای زوجه بعد از فوت زوج

ایجاد حق سکنی برای زوجه و در حیات زوج با تایید ورثه و تقاضای وراث برای فروش ملک وصیت تملیکی _ حق سکنی سوال (۴۴۴): شخصی در زمان حیات خود نوشته ای مرقوم داشته است به این مض...

نظر ۰ بازدید ۳۹۶
شرایط انتخاب مادر به عنوان وصی طفل

شرایط انتخاب مادر به عنوان وصی طفل

ولی خاص سوال (۴۴۳) : طبق ماده ۱۱۹۴ قانونی مدنی پدر جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده می شود حال در صورتی که پدر و یا جد پدری برای بعد از فوت خود م...

نظر ۰ بازدید ۴۶۷
شرایط تعیین وصی توسط یکی از ورثه

شرایط تعیین وصی توسط یکی از ورثه

تعیین وصی سوال: در صورتی که وصی فوت کند و یکی از ورثه وصی متوفی یا وکیل آنان تقاضای تعیین وصی کند تکلیف دادگاه چیست ؟ اتفاق نظر : با توجه به مفاد مواد قانون مدنی در ب...

نظر ۰ بازدید ۳۸۳
نفی نسب مدعی توارث از سوی وصی

نفی نسب مدعی توارث از سوی وصی

نفی نسب_وصی بین وصی و شخصی که مدعی است تنها ورثه متوفی می‌باشد دعاوی کیفری طرح و وصی منکر انتساب نسب مدعی توارث به موصی شد آیا امکان تقدیم دادخواست برای نفی نسب برا...

نظر ۰ بازدید ۵۳۷
شرایط ارث بری وراث در حالت فوت همزمان

شرایط ارث بری وراث در حالت فوت همزمان

مصادیق قانونی و شرعی در خصوص تحقق قاعده توارثی در مورد همزمان ناشی از تصادف توارث_هدم کسانی که در ارتباط با تصادف کشته می شوند و تقدم و تاخر فوت آنها معلوم نیست آیا ...

نظر ۰ بازدید ۹۱۳
تعیین سهم الارث از دیه در فوت همزمان

تعیین سهم الارث از دیه در فوت همزمان

تقسیم سهم الارث دیه مردی به علت عدم رعایت مقررات در ساخت و ساز ساختمان و منهدم شدن آن موجب فوت همسر و سه فرزند خود می شود سبق و لحوق فوت آنان معلوم نیست کیفیت تقسیم ارث...

نظر ۰ بازدید ۴۵۵
مطالبه وجه چک با توجه به فوت صادر کننده

مطالبه وجه چک با توجه به فوت صادر کننده

درخصوص سند چک که پس از صدور صادر کننده فوت می‌کند آیا بانک موظف به پرداخت مبلغ چک در تاریخ سررسید است؟ نظر اکثریت : نظر به اینکه بر مبنای مقررات قانون مدنی در مبحث ...

نظر ۰ بازدید ۳۹۱
۱۲۳۴۵  ارم بلاگ  


گران خریدن ممنوع ، تبلیغات شما تخصص ماست گران خریدن ممنوع ، تبلیغات شما تخصص ماست مشاهده