» تکالیف و اختیارات قیم راجع به امور غیر مالی محجور

تکالیف و اختیارات قیم راجع به امور غیر مالی محجور

اموری نظیر نگهداری آموزش و پرورش و تربیت ازدواج و طلاق محجور از تکالیف قیم در امور غیر مالی وی است.وظایف قیم برای محجور,حدود اختیارات قیم محجور,وکیل ماهر در ارث,وکیل امور ارث

الف_ اقدام در تربیت و اصلاح حال محجور با رعایت مصلحت وی

ب_ نگهداری اسناد و اشیاء قیمتی محجور و نیز وجوه نقدی که مورد احتیاج فوری نامبرده نیست باید توسط قیم در یکی از بانک های معتبر گذاشته شود البته تمام این امور باید با اطلاع و نظارت دادستان باشد نظارت دادستان در این زمینه استصوایی است هر چند در قانون از عبارت نظارت و اطلاع استفاده شده است.

ج) قیم اجازه دارد چنانچه با توجه به وضع و حال محجور او را قادر به اشتغال مناسبی بدانند اجازه اشتغال به پیشه ای به او بدهد در چنین صورتی پرداخت هزینه هایی که لازمه اشتغال محجور به شغل مزبور است بلامانع است.

د) قیم اجازه دارد در صورتی که پزشک متخصص مربوط ازدواج محجور مجنون را لازم بداند پس از کسب اجازه از دادستان برای مجنون ازدواج ترتیب بدهد .

ه) اگر محجور سفیه یا مجنون باشد و ولی خاص نداشته باشد و یکی از بستگان وی که محجور از او ارث می برد فوت نماید قیم وی مکلف است حداکثر ظرف ده روز از شورای حل اختلاف صالح تقاضای صدور قرار مهر و موم و تحریر ترکه متوفایی که مورث محجور است بنماید.

برگرفته از امور سرپرستی و محجورین-عبدالرحیم سمسارزاده

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : برای تقاضای تقسیم ارث به کجا مراجعه کنیم ؟

 

فرم ارسال نظرآخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله