خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی


وکیل امور ارث


اثر تاریخ حکم حجر در معاملات محجور

اثر تاریخ حکم حجر در معاملات محجور

در صورتی که حکم حجر فردی به دلیل جنون صادر شود و تاریخ شروع حجر سال ها قبل اعلام شود و در این مدت در مورد معامله ای شک شود که آیا معامله در زمان افاقه انجام شده یا جنون ،...

نظر ۰ بازدید ۷۲
قانون مربوط به تقسیم و فروش ارث در دادگاه

قانون مربوط به تقسیم و فروش ارث در دادگاه

رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده و واحد ثبتی محل صالح به رسیدگی نیست. دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۳۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ خلاصه جریان پروند...

نظر ۰ بازدید ۱۶۰
نمونه رای دادگاه بابت تقاضای تقسیم ارث

نمونه رای دادگاه بابت تقاضای تقسیم ارث

تصمیم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه در صورت غیر قابل تقسیم بودن ماترک در صورت غیر قابل تقسیم بودن ترکه دادگاه باید دستور فروش ترکه را صادر نماید و نمی تواند رای بر بطلان...

نظر ۰ بازدید ۳۷۶
ایجاد حق سکونت برای زوجه بعد از فوت زوج

ایجاد حق سکونت برای زوجه بعد از فوت زوج

ایجاد حق سکنی برای زوجه و در حیات زوج با تایید ورثه و تقاضای وراث برای فروش ملک وصیت تملیکی _ حق سکنی سوال (۴۴۴): شخصی در زمان حیات خود نوشته ای مرقوم داشته است به این مض...

نظر ۰ بازدید ۳۵۴
شرایط انتخاب مادر به عنوان وصی طفل

شرایط انتخاب مادر به عنوان وصی طفل

ولی خاص سوال (۴۴۳) : طبق ماده ۱۱۹۴ قانونی مدنی پدر جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده می شود حال در صورتی که پدر و یا جد پدری برای بعد از فوت خود م...

نظر ۰ بازدید ۴۰۸
شرایط تعیین وصی توسط یکی از ورثه

شرایط تعیین وصی توسط یکی از ورثه

تعیین وصی سوال: در صورتی که وصی فوت کند و یکی از ورثه وصی متوفی یا وکیل آنان تقاضای تعیین وصی کند تکلیف دادگاه چیست ؟ اتفاق نظر : با توجه به مفاد مواد قانون مدنی در ب...

نظر ۰ بازدید ۳۳۶
اخراج ثلث ماترک قبل از تحریر ترکه

اخراج ثلث ماترک قبل از تحریر ترکه

اخراج ثلث ماترک که مورد وصیت قرار گرفته است مقید به انجام ‌تحریر ترکه نیست و دادگاه باید به چنین دعوایی حتی قبل از انجام تحریر ترکه رسیدگی کند. در زیر دو نمونه از آر...

نظر ۰ بازدید ۱۱۵۳
۱۲