خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی مشاوره

الزام شرکت به ثبت سهام متوفی به نام وراث

الزام شرکت به ثبت سهام متوفی به نام وراث

شرکت های تجاری و ثبت شده دارای شخصیت حقوقی مجزا از افراد تشکیل دهنده آن هستند و مدیران و سهامداران در شرکتهای تجاری شریک در اموال شرکت نخواهد بود بلکه با تملک اموالی ...

نظر ۰ بازدید ۶۹۳
مرجع صالح به رسیدگی به خواسته رد ترکه

مرجع صالح به رسیدگی به خواسته رد ترکه

رد ترکه ترافعی نبوده و نیاز به اقامه دعوی علیه دیان ندارد و صرفاً باید به اطلاع دادگاه برسد. در زیر یک نمونه از آرای محاکم حقوقی در این خصوص تقدیم میگردد. شماره دادنا...

نظر ۰ بازدید ۵۹۸
تفاوت بین وصیت تملیکی و هبه در چیست؟

تفاوت بین وصیت تملیکی و هبه در چیست؟

فرق وصیت تملیکی و هبه آن است که هبه مربوط به زمان حیات است یعنی واهب در زمان حیات خودش چیزی را به متهب مجانا تملیک می‌کند ولی وصیت تملیکی بعد از ممات است و چون در وصی...

نظر ۰ بازدید ۱۴۲۹
۱۲۳۴۵
مشاوره support