خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی

مرجع رسیدگی به ادعای مالکیت بر اموال مورث

مرجع رسیدگی به ادعای مالکیت بر اموال مورث

رأی وحدت رویه شماره 579 هیأت عمومی دیوانعالی کشور گاها اتفاق افتاده که پس از اینکه فردی فوت نموده و اموالی نیز از وی به جامانده اعم از ملک و آپارتمان و امثالهم ،و تعدا...

نظر ۰ بازدید ۶۹۳
اثبات نسب و اخذ شناسنامه برای طفل نامشروع

اثبات نسب و اخذ شناسنامه برای طفل نامشروع

اخذ شناسنامه همیشه محل اختلاف در رابطه با فرزندی بوده که از روابط نامشروع به دنیا آمده به نحوی که دررهیچ کجای قانون ثبت احوال در مورد اخذ شناسنامه در مورد اینگونه فرز...

نظر ۰ بازدید ۹۵۸
مرجع رسیدگی به دعوی تقسیم ارث

مرجع رسیدگی به دعوی تقسیم ارث

مرجع رسیدگی به دعوی تقسیم ارث بعضا اتفاق می افتد که که با چندین ورثه ،اموالی را از خود به جا گذاشته که مشتمل بر اموال منقول و غیر منقول(همانند املاک و آپارتمانها) می...

نظر ۰ بازدید ۸۷۵
مرجع صالح تعیین تاریخ فوت

مرجع صالح تعیین تاریخ فوت

شاید برای شما هم‌ دیده باشید که فردی فوت نموده باشد اما تاریخ فوت او دقیقا معلوم نباشد و این مشکلاتی را برای ورثه ی وی از جهت انحصارت وراثت،تعداد ورثه و...بوجود می آو...

نظر ۰ بازدید ۵۴۷
ممنوع الخروج نمودن شوهر بابت مهریه

ممنوع الخروج نمودن شوهر بابت مهریه

1-براساس قانون اجرای مفاد اسناد رسمی می توان مطالبات مندرج در سند رسمی را از طریق دوایر اجرای ثبت مورد مطالبه قراردادو از آنجا که سند عقد نامه سند رسمی محسوب میگردد ،ل...

نظر ۰ بازدید ۸۴۸
ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط مهریه

ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط مهریه

ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط مهریه در صورتی که مهریه مندرج در سند عقد نامه ،از طریق دادگاه مورد مطالبه قرار گرفته باشد و پس از طی جریان قانونی و صدور حکم به نفع زن مبن...

نظر ۰ بازدید ۲۰۸۱
مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از ماترک

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از ماترک

بسمه تعالی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از ماترکاجرت المثل از جمع دو کلمه اجرت + مثل تشگیل شده که معنای لغت اول عرفا به معنای دستمزد میباشد و دومی به معنای همانند و نو...

نظر ۰ بازدید ۱۱۵۷
مرجع اعتراض به تصمیمات شورای اصلاحات ارضی

مرجع اعتراض به تصمیمات شورای اصلاحات ارضی

بسمه تعالی مرجع اعتراض به تصمیمات شورای اصلاحات ارضیشورای اصلاحات ارضی ،در واقع شورایی است که اراضی کشاورزی را به زارعین صاحب نسق با توجه به میزان استحقاق و سابقه ...

نظر ۰ بازدید ۲۰۲۵
توافق والدین در حضانت فرزند مشترک

توافق والدین در حضانت فرزند مشترک

بسمه تعالی توافق والدین در حضانت فرزندان مشترکآیا والدین میتوانند برخلاف مقررات و قانون مدنی ،در خصوص حضانت فرزندان مشترک خود توافق نمایند؟1- براساس ماده 1169 قانون...

نظر ۰ بازدید ۶۹۸
۱۲۳۴۵