خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی مشاوره

نحوه رسیدگی دادگاه در دعوای تقسیم ترکه

نحوه رسیدگی دادگاه در دعوای تقسیم ترکه

دادگاه در مقام تقسیم ماترک بایستی آنچه به عنوان وصیت و دیون متوفی تشخیص می دهد از ماترک استخراج و نسبت به تقسیم مابقی آن اقدام نماید و و نمی‌تواند به دلیل عدم استخر...

نظر ۰ بازدید ۱۰۷۳
دادخواست مطالبه اجور معوقه سهم الارث

دادخواست مطالبه اجور معوقه سهم الارث

در زیر یک نمونه از آرای شعب دادگاه حقوقی در خصوص مطالبه سهم الارث اجور معوقه به جهت آگاهی قید می گردد. رای دادگاه در این پرونده آقای م. کارآموز وکالت به وکالت از طرف خ...

نظر ۰ بازدید ۵۹۶
۱۲۳۴۵
مشاوره support