خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی


نحوه ابطال تقسیم ارث


تفاوت بین وصیت تملیکی و هبه در چیست؟

تفاوت بین وصیت تملیکی و هبه در چیست؟

فرق وصیت تملیکی و هبه آن است که هبه مربوط به زمان حیات است یعنی واهب در زمان حیات خودش چیزی را به متهب مجانا تملیک می‌کند ولی وصیت تملیکی بعد از ممات است و چون در وصی...

نظر ۰ بازدید ۱۴۲۷
نحوه اداره ترکه متوفی بدون وارث

نحوه اداره ترکه متوفی بدون وارث

نحوه اداره ترکه متوفی بدون وارث احتمالا برای شما هم سوال بوده که فردی که فوت می نماید و وراث وی معلوم نیست اموال وی بعد از فوتش چگونه اداره میگردد و مرجع رسیدگی به ...

نظر ۰ بازدید ۸۳۰