خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی


وکیل ارث و میراث


نمونه رای دادگاه بابت تقاضای تقسیم ارث

نمونه رای دادگاه بابت تقاضای تقسیم ارث

تصمیم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه در صورت غیر قابل تقسیم بودن ماترک در صورت غیر قابل تقسیم بودن ترکه دادگاه باید دستور فروش ترکه را صادر نماید و نمی تواند رای بر بطلان...

نظر ۰ بازدید ۳۷۶
مرجع صالح به رسیدگی به خواسته رد ترکه

مرجع صالح به رسیدگی به خواسته رد ترکه

رد ترکه ترافعی نبوده و نیاز به اقامه دعوی علیه دیان ندارد و صرفاً باید به اطلاع دادگاه برسد. در زیر یک نمونه از آرای محاکم حقوقی در این خصوص تقدیم میگردد. شماره دادنا...

نظر ۰ بازدید ۵۹۴