خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی


وکیل جهت تقسیم ارث


مقررات تقسیم ارث در دادگاه

مقررات تقسیم ارث در دادگاه

رسیدگی به دعاوی تقسیم ترکه غیرمنقول در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است هر چند قسمتی از آن در مالکیت اشخاص دیگری قرار داشته و جز ترکه محسوب گردد. مستندات : رای وحدت رویه ۷...

نظر ۰ بازدید ۱۷۰
نمونه رای دادگاه بابت تقاضای تقسیم ارث

نمونه رای دادگاه بابت تقاضای تقسیم ارث

تصمیم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه در صورت غیر قابل تقسیم بودن ماترک در صورت غیر قابل تقسیم بودن ترکه دادگاه باید دستور فروش ترکه را صادر نماید و نمی تواند رای بر بطلان...

نظر ۰ بازدید ۳۷۶