خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی


وکیل تقسیم ارث


نمونه رای دادگاه بابت تقاضای تقسیم ارث

نمونه رای دادگاه بابت تقاضای تقسیم ارث

تصمیم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه در صورت غیر قابل تقسیم بودن ماترک در صورت غیر قابل تقسیم بودن ترکه دادگاه باید دستور فروش ترکه را صادر نماید و نمی تواند رای بر بطلان...

نظر ۰ بازدید ۳۷۶
اختلاف در مفهوم عبارت نسلاً بعد نسل در وقف

اختلاف در مفهوم عبارت نسلاً بعد نسل در وقف

اتفاق میافتد که متوفی قبل از فوت خویش وصیت میکند که بعد از مرگش شخص و یا اشخاصی،وصی بر اداره اموالی باشد که مطابق قانون وصیت کرده.اما در بعضی از وصیت نامه ها ،موصی به ج...

نظر ۰ بازدید ۴۹۲
آنچه که در مورد دعوی اثبات نسب باید بدانید

آنچه که در مورد دعوی اثبات نسب باید بدانید

آنچه که در مورد دعوی اثبات نسب باید بدانید مدت زمان زیادی نیست که از قانون اجباری شدن سند سجلی برای هر فرد در کشور ما میگذرد بعد از تصویب قانون ثبت احوال و قوانین ...

نظر ۰ بازدید ۱۴۹۵
مرجع رسیدگی به ادعای مالکیت بر اموال مورث

مرجع رسیدگی به ادعای مالکیت بر اموال مورث

رأی وحدت رویه شماره 579 هیأت عمومی دیوانعالی کشور گاها اتفاق افتاده که پس از اینکه فردی فوت نموده و اموالی نیز از وی به جامانده اعم از ملک و آپارتمان و امثالهم ،و تعدا...

نظر ۰ بازدید ۶۹۴