خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی


وکیل تهران در امور ارث


شیوه رسیدگی به عزل قیم توسط دادگاه خانواده

شیوه رسیدگی به عزل قیم توسط دادگاه خانواده

به دستور ماده 97 قانون امور حسبی محجور و هر ذی علاقه ای می تواند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهد در اینصورت اگر دادستان وجود سبب عزل را موجود دید از دادگاه درخو...

نظر ۰ بازدید ۱۱۴
الزام شرکت به ثبت سهام متوفی به نام وراث

الزام شرکت به ثبت سهام متوفی به نام وراث

شرکت های تجاری و ثبت شده دارای شخصیت حقوقی مجزا از افراد تشکیل دهنده آن هستند و مدیران و سهامداران در شرکتهای تجاری شریک در اموال شرکت نخواهد بود بلکه با تملک اموالی ...

نظر ۰ بازدید ۶۸۹
مرجع صالح به رسیدگی به خواسته رد ترکه

مرجع صالح به رسیدگی به خواسته رد ترکه

رد ترکه ترافعی نبوده و نیاز به اقامه دعوی علیه دیان ندارد و صرفاً باید به اطلاع دادگاه برسد. در زیر یک نمونه از آرای محاکم حقوقی در این خصوص تقدیم میگردد. شماره دادنا...

نظر ۰ بازدید ۵۹۴
آنچه که در مورد دعوی اثبات نسب باید بدانید

آنچه که در مورد دعوی اثبات نسب باید بدانید

آنچه که در مورد دعوی اثبات نسب باید بدانید مدت زمان زیادی نیست که از قانون اجباری شدن سند سجلی برای هر فرد در کشور ما میگذرد بعد از تصویب قانون ثبت احوال و قوانین ...

نظر ۰ بازدید ۱۴۹۵
مرجع رسیدگی به ادعای مالکیت بر اموال مورث

مرجع رسیدگی به ادعای مالکیت بر اموال مورث

رأی وحدت رویه شماره 579 هیأت عمومی دیوانعالی کشور گاها اتفاق افتاده که پس از اینکه فردی فوت نموده و اموالی نیز از وی به جامانده اعم از ملک و آپارتمان و امثالهم ،و تعدا...

نظر ۰ بازدید ۶۹۴
مرجع رسیدگی به دعوی تقسیم ارث

مرجع رسیدگی به دعوی تقسیم ارث

مرجع رسیدگی به دعوی تقسیم ارث بعضا اتفاق می افتد که که با چندین ورثه ،اموالی را از خود به جا گذاشته که مشتمل بر اموال منقول و غیر منقول(همانند املاک و آپارتمانها) می...

نظر ۰ بازدید ۸۷۶
مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از ماترک

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از ماترک

بسمه تعالی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از ماترکاجرت المثل از جمع دو کلمه اجرت + مثل تشگیل شده که معنای لغت اول عرفا به معنای دستمزد میباشد و دومی به معنای همانند و نو...

نظر ۰ بازدید ۱۱۵۸