خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی


وکیل با تجربه در ارث


قانون مربوط به تقسیم و فروش ارث در دادگاه

قانون مربوط به تقسیم و فروش ارث در دادگاه

رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده و واحد ثبتی محل صالح به رسیدگی نیست. دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۳۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ خلاصه جریان پروند...

نظر ۰ بازدید ۱۶۰
نمونه رای دادگاه بابت تقاضای تقسیم ارث

نمونه رای دادگاه بابت تقاضای تقسیم ارث

تصمیم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه در صورت غیر قابل تقسیم بودن ماترک در صورت غیر قابل تقسیم بودن ترکه دادگاه باید دستور فروش ترکه را صادر نماید و نمی تواند رای بر بطلان...

نظر ۰ بازدید ۳۷۶
چه اموالی از ارث معاف از مالیات می باشند؟

چه اموالی از ارث معاف از مالیات می باشند؟

همانگونه که اطلاع دارید اموال متوفی بعد از مرگش مشمول مالیات بر ارث بوده و میبایست بر اساس قانون مالیات بر ارث مالیات آن پرداخت شود البته برخی از اموال متوفی معاف از ...

نظر ۰ بازدید ۴۷۲
نحوه اداره ترکه متوفی بدون وارث

نحوه اداره ترکه متوفی بدون وارث

نحوه اداره ترکه متوفی بدون وارث احتمالا برای شما هم سوال بوده که فردی که فوت می نماید و وراث وی معلوم نیست اموال وی بعد از فوتش چگونه اداره میگردد و مرجع رسیدگی به ...

نظر ۰ بازدید ۸۳۰
مرجع رسیدگی به ادعای مالکیت بر اموال مورث

مرجع رسیدگی به ادعای مالکیت بر اموال مورث

رأی وحدت رویه شماره 579 هیأت عمومی دیوانعالی کشور گاها اتفاق افتاده که پس از اینکه فردی فوت نموده و اموالی نیز از وی به جامانده اعم از ملک و آپارتمان و امثالهم ،و تعدا...

نظر ۰ بازدید ۶۹۴
اثبات نسب و اخذ شناسنامه برای طفل نامشروع

اثبات نسب و اخذ شناسنامه برای طفل نامشروع

اخذ شناسنامه همیشه محل اختلاف در رابطه با فرزندی بوده که از روابط نامشروع به دنیا آمده به نحوی که دررهیچ کجای قانون ثبت احوال در مورد اخذ شناسنامه در مورد اینگونه فرز...

نظر ۰ بازدید ۹۶۰
مرجع صالح تعیین تاریخ فوت

مرجع صالح تعیین تاریخ فوت

شاید برای شما هم‌ دیده باشید که فردی فوت نموده باشد اما تاریخ فوت او دقیقا معلوم نباشد و این مشکلاتی را برای ورثه ی وی از جهت انحصارت وراثت،تعداد ورثه و...بوجود می آو...

نظر ۰ بازدید ۵۴۹